Erven

Krijg je een erfenis of laat je een erfenis na? Dan heb je te maken met erfbelasting.

Als er iemand overlijdt, gaan al zijn of haar bezittingen en schulden die de overledene achter heeft gelaten naar de erfgenamen. Erfgenamen zijn personen die door het overlijden een erfenis krijgen, dit zijn meestal kostbare voorwerpen en geld. Je betaalt alleen geen erfbelasting als je minder krijgt dan de maximale vrijstelling. Hoe hoog deze vrijstelling is ligt aan de relatie tussen jou en de overledene. Bij bijvoorbeeld het overlijden van een partner hoef je anno 2016 tot 636.180 euro geen belasting te betalen. Bij een kind of klein kind ligt deze grens maar op 20.148 euro. In een testament kun je regelen wie en wat voor deel ze van de erfenis krijgen. Als je geen testament opstelt regelt het erfrecht wie jou erfenis krijgt. Het erfrecht is verdeeld in vier groepen bloedverwanten:

  • Groep 1: echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen
  • Groep 2: ouders, broers en zussen
  • Groep 3: grootouders
  • Groep 4: overgrootouders

Relatie met overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2016

Partner € 636.180
Kind of kleinkind € 20.148
Ouder € 47.715
Kind met een handicap € 60.439
Andere erfgenaam € 2.122

 

 

Scroll naar boven