Beëdigd vertalen

Beëdigd vertalen

De taak van een beëdigd vertaler is dat hij een document waarmerkt en dat vervolgens aan het origineel hecht. Hij verklaart dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is en deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel. De beëdigde vertaling is hiermee een officieel document. Een beëdigd vertaling is dus een gewaarmerkte vertaling waarvan de auteur een vertaler is die beëdigd is door een Nederlandse rechtbank en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers .

Welke documenten komen in aanmerking voor beëdiging?

  • Geboortebewijzen
  • Huwelijksaktes
  • Bewijzen van echtscheiding
  • Verklaringen van ongehuwd zijn
  • Diploma’s
Scroll naar boven