Author Archives Admin

Onderzoek Onder De Loep: Alles Wat Je Moet Weten Over Een FIOD Inval

Gepost door Admin
op 11 augustus 2023
Reacties staat uit voor Onderzoek Onder De Loep: Alles Wat Je Moet Weten Over Een FIOD Inval

De term “FIOD inval” kan vaak een gevoel van mysterie en onzekerheid oproepen. Wat houdt het precies in? Wat zijn de redenen achter een dergelijke inval? In dit artikel gaan we dieper in op het concept van een FIOD inval, de rol van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en wat je moet weten als je ooit te maken krijgt met een dergelijke situatie.

Wat is een FIOD Inval?

Opsporing en Handhaving

Een FIOD inval is een juridische handeling uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, een onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst. De FIOD is belast met het opsporen en onderzoeken van ernstige fiscale fraude, witwassen, en andere financiële misdrijven. Een inval houdt in dat de FIOD bevoegd is om een locatie te betreden, zoals een woning of bedrijfspand, om bewijsmateriaal te verzamelen en onderzoek uit te voeren in verband met mogelijke strafbare feiten.

Leestip: Inval of verhoor door de FIOD?

Redenen Voor Een FIOD Inval

Verdenking van Financiële Misdrijven

Een FIOD inval vindt plaats wanneer er voldoende reden is om aan te nemen dat er sprake is van ernstige fiscale fraude, witwassen, of andere financiële misdrijven. Dit kan het gevolg zijn van informatie die is verzameld door de FIOD zelf, tips van klokkenluiders, of andere bronnen die wijzen op onregelmatigheden in financiële transacties.

Het Verloop van Een FIOD Inval

Bevoegdheden en Procedures

Tijdens een FIOD inval hebben de bevoegde ambtenaren het recht om de betreffende locatie te doorzoeken en relevante documenten, gegevens en bewijsmateriaal in beslag te nemen. Ze kunnen ook computersystemen en andere elektronische apparaten onderzoeken om mogelijke bewijzen van financiële misdrijven te verzamelen. Het is belangrijk op te merken dat een FIOD inval niet hetzelfde is als een huiszoeking in strafrechtelijke zin – de focus ligt op financiële overtredingen.

Rechten en Samenwerking

Samenwerking Met De Autoriteiten

Indien je te maken krijgt met een FIOD inval, is het cruciaal om samen te werken met de autoriteiten. Je hebt rechten, zoals het recht op bijstand van een advocaat tijdens de inval. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je rechten worden gerespecteerd en dat je op een correcte manier met de situatie omgaat.

Conclusie

Een FIOD inval kan een indringende ervaring zijn voor degenen die erbij betrokken zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat een dergelijke inval wordt uitgevoerd als onderdeel van het opsporings- en handhavingsproces van ernstige fiscale en financiële misdrijven. Als je ooit met een FIOD inval te maken krijgt, is het van groot belang om samen te werken met de autoriteiten en indien nodig professioneel advies in te winnen. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw rechten worden gerespecteerd en dat het onderzoek op een correcte en eerlijke manier wordt uitgevoerd.

Lees Verder

Wat is communicatie- en mediarecht?

Gepost door Admin
op 9 augustus 2021
Reacties staat uit voor Wat is communicatie- en mediarecht?

Communicatie- en mediarechtskwesties

Communicatie- en mediarecht omvat alle juridische kwesties die van invloed zijn op de media- en telecommunicatie-industrie. Deze kwesties omvatten kwesties van vrije meningsuiting, laster, auteursrecht en censuur. Er zijn ook kwesties met betrekking tot privacy en of inhoud mag worden afgedrukt, uitgezonden via de ether, of online gepubliceerd.

Communicatie- en mediarecht had vroeger vooral betrekking op journalisten, uitgevers en grote telefoonmaatschappijen. Maar sinds de komst van het internet en desktop publishing hebben gewone mensen net zo goed te maken met soortgelijke juridische complicaties. Restaurants kunnen mensen aanklagen die lasterlijke recensies online plaatsen, en blogwebsites kunnen worden gedwongen om inhoud te verwijderen die in strijd is met hun servicevoorwaarden. Om op deze mogelijke inbreuken te reageren, kan de juridische expertise van een advocaat nodig zijn.

Termen om te weten

Vrijheid van meningsuiting – Het recht om informatie, ideeën en meningen te uiten, vrij van overheidsbeperkingen op basis van inhoud en slechts onderworpen aan redelijke beperkingen, zoals gewaarborgd door het Eerste en Veertiende Amendement van de Amerikaanse Grondwet.

Media – Alle vormen van communicatie, gewoonlijk gerelateerd aan nieuwsplatforms; het meervoud van medium, dat een enkele vorm van communicatie is, zoals drukwerk

Auteursrecht – Het exclusieve wettelijke recht van een persoon om te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en afgeleide werken te maken van zijn of haar oorspronkelijke werk van auteurschap

Censuur – Het geheel of gedeeltelijk onderdrukken van iemands creatieve werk

Telecommunicatie – Elke vorm van communicatie via een draad of elektronisch apparaat, in het bijzonder een telefoon- of internetverbinding

Voorafgaande beperking – De beoordeling en onderdrukking van meningsuiting door de overheid voordat de meningsuiting daadwerkelijk plaatsvindt; gewoonlijk ongrondwettelijk

Andere overwegingen bij het inhuren van een communicatie- en media-advocaat

Communicatie- en mediarecht wordt steeds belangrijker voor gewone burgers die online communiceren. De wet trekt zeer fijne lijnen tussen vele wettelijk toegestane vormen van meningsuiting en onbeschermde meningsuiting die u zou kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid. Wat voor u een grondwettelijk beschermde mening lijkt, kan in feite een lasterlijke uitspraak zijn waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld.

Uitgelicht: https://appelman.nl/juridische-diensten/mediarecht/

Wat u misschien ziet als een eerlijk gebruik als eerbetoon aan uw favoriete televisieshow, kan in feite een inbreuk op het auteursrecht zijn. Daarom is het belangrijk om onmiddellijk een ervaren advocaat te raadplegen als uw inhoud door een website naar beneden wordt gehaald of als u een “cease and desist”-brief ontvangt. Door snel juridische hulp in te schakelen kunt u vermeende inbreukmakende zaken identificeren en weet u wanneer u er niet aan hoeft te voldoen.

Lees Verder

De rol van een octrooigemachtigde

Gepost door Admin
op 8 mei 2017
Reacties staat uit voor De rol van een octrooigemachtigde

Je hebt er vast weleens van gehoord: een octrooigemachtigde. Toch bestaat er heel erg veel onduidelijkheid over deze functie en is het vaak niet helemaal duidelijk wat deze persoon doet. Wanneer moet je bijvoorbeeld bij zo’n specialist aankloppen en wat kan deze specialist vervolgens voor jou en jouw idee betekenen? Om een aantal onduidelijkheden voor eens en voor altijd op te helderen zetten we graag een aantal weetjes over deze functie voor je op een rijtje. Zodat je precies weet of je met jouw specifieke kwestie bij een octrooigemachtigde zoals Patenthuis aan het juiste adres bent.

Wat is een octrooi?

Om te beginnen moeten we natuurlijk eerst duidelijk voor ogen hebben wat een octrooi precies is. Het octrooi is ooit in het leven geroepen om mensen de mogelijkheid te bieden een idee, product, werkwijze of technologie te beschermen en aan hen te binden. Wanneer je een octrooi op je naam hebt staan voor een specifieke technologie of werkwijze dan betekent dit dat jij alle rechten bezit op die werkwijze of technologie. Eventuele concurrenten mogen jouw idee dan ook niet repliceren of proberen na te maken. Hierdoor kan je jouw uitvinding optimaal beschermen en ervoor zorgen dat niemand zonder toestemming van jouw idee profiteert.

Wat doet een octrooigemachtigde precies?

Wanneer is het dan tijd om bij een specialist aan te kloppen met jouw idee? En bovenal: bij wie moet je aankloppen? Een octrooigemachtigde kan je verder helpen wanneer je het idee hebt jouw idee te moeten beschermen. Hij of zijn helpt je een octrooi aan te vragen en deze vervolgens te handhaven en te beheren. Samen met hem of haar ga je kijken of jouw idee inderdaad uniek is, of er niets is wat er ontzettend op lijkt, of het inbreuk maakt op andere octrooien en of het bijvoorbeeld niet heel erg gemakkelijk is om een andere oplossing te bedenken. Komt jouw idee, werkwijze of techniek door de test? Dan gaat een octrooigemachtigde een octrooi voor je aanvragen. Heb je zelf niet iets uitgevonden maar wil je weten of jouw idee of handelswijze geen inbreuk op andermans octrooien? Ook dan kun je bij een octrooigemachtigde terecht met je vragen.

Lees Verder

Samenlevingsvormen

Gepost door Admin
op 18 maart 2017
Reacties staat uit voor Samenlevingsvormen

Je bent van plan om een stap verder te gaan in de relatie en besluit om samen te gaan wonen met je partner. Daarvoor moet je een bepaald contract afsluiten of  je kiest er juist voor om geen contract af te sluiten. Het is in ieder geval belangrijk om de verschillen te weten en de gevolgen. Want er zijn in de praktijk nog te veel mensen die de samenlevingsvormen verwarren, terwijl er wel degelijk grote verschillen bestaan. In Nederland hebben we een aantal verschillende samenlevingsvormen, die handig zijn om te kennen. Zo voorkom je later misvertanden en dergelijke. Je hebt er vier en hieronder probeer ik ze zo goed mogelijk uit een te zetten.

Bij het huwelijk moet de ondertrouw bij jouw gemeente plaatsvinden, maar trouwen kan je elke gemeente doen. Jij en je vrouw hebben dan gelijke rechten en plichten. Je trouwt automatisch in gemeenschap van goederen, maar je kan ook op huwelijks voorwaarden trouwen. Dat houdt dus in dat je niet alles met je partner wilt delen. Bij een geboorte of adoptie zijn de kinderen meteen erkend. Jij en je partner zijn ook automatisch erfgenaam van elkaar. En je kinderen zullen automatisch mede-erfgenamen zijn. Als je wilt gaan scheiden, dan moet je naar de rechter.

Een geregistreerd partnerschap lijkt op veel opzichten op een huwelijk. Maar er zijn wel degelijk  verschillen die van invloed kunnen zijn. Bij de geboorte wordt het kind zoals bij een huwelijk meteen erkend. Ook hierbij moet je in ondertrouw bij de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van jullie aangifte en je krijgt hier een elektronische bevestiging van. Bij een huwelijk moet je het “ja-woord” geven. Hier moet je een officiële verklaring afleggen voor de ambtenaar van burgelijke stand, met twee tot vier getuigen. Alles is hier in een keer geregelt. Bij een beëindiging van de relatie hoef je niet naar de rechtbank, maar naar de notaris of advocaat  (mits je geen minderjarige kinderen hebt).  Een ander verschil is dat in het buitenland een geregistreerd partnerschap niet wordt erkend.

Je kan er ook voor kiezen om samen te gaan wonen doormiddel van een samenlevingscontract. Misschien wel het handigst als je voor het eerst gaat samenwonen, dan kan je altijd in de toekomst nog besluiten om te gaan trouwen. Bij een samenlevingscontract is er geen gemeenschap van goederen, tenzij dit wordt vastgelegd in het contract. In dat contract bespreek je de kosten van elkaars levensonderhoud, de kosten van de huishouding, het gebruik van bankrekeningen, verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie en afspraken met alles wat met de woning te maken heeft. Bij het overlijden van een partner ben je geen erfgenaam. Voor een samenlevingscontract moet je naar een notaris, het is niet verplicht om een samenlevingscontract af te sluiten als je gaat samen wonen. In sommige gevallen is het wel verplicht. Bijvoorbeeld voor als je partnerpensioen wilt ontvangen.

Om samen te wonen is het niet verplicht om een contract af te sluiten, je kan ook samen wonen zonder contract. Daar zijn wel consequenties aan verbonden. Je hebt geen recht op een erfenis, alimentatie, partnerpension. Je maakt dus ook geen afspraken over elkaars bezittingen. Hier is ook alleen de moeder erkend en moet de vader dat nog aanvragen bij de geboorte van een kind. De eigenaar van het huis is degene die bij het kadaster als eigenaar staat geregistreerd. De kans is dus groot dat bij beëindiging van de relatie de eigenaar je zonder enige rechten uit het huis verwijderd.

 

Lees Verder

Erven

Gepost door Admin
op 18 februari 2017
Reacties staat uit voor Erven

Krijg je een erfenis of laat je een erfenis na? Dan heb je te maken met erfbelasting.

Als er iemand overlijdt, gaan al zijn of haar bezittingen en schulden die de overledene achter heeft gelaten naar de erfgenamen. Erfgenamen zijn personen die door het overlijden een erfenis krijgen, dit zijn meestal kostbare voorwerpen en geld. Je betaalt alleen geen erfbelasting als je minder krijgt dan de maximale vrijstelling. Hoe hoog deze vrijstelling is ligt aan de relatie tussen jou en de overledene. Bij bijvoorbeeld het overlijden van een partner hoef je anno 2016 tot 636.180 euro geen belasting te betalen. Bij een kind of klein kind ligt deze grens maar op 20.148 euro. In een testament kun je regelen wie en wat voor deel ze van de erfenis krijgen. Als je geen testament opstelt regelt het erfrecht wie jou erfenis krijgt. Het erfrecht is verdeeld in vier groepen bloedverwanten:

  • Groep 1: echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen
  • Groep 2: ouders, broers en zussen
  • Groep 3: grootouders
  • Groep 4: overgrootouders

Relatie met overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2016

Partner € 636.180
Kind of kleinkind € 20.148
Ouder € 47.715
Kind met een handicap € 60.439
Andere erfgenaam € 2.122

 

 

Lees Verder

Schenkingen, hoe zit dat eigenlijk?

Gepost door Admin
op 17 januari 2017
Reacties staat uit voor Schenkingen, hoe zit dat eigenlijk?

Je kind heeft een financiële ondersteuning nodig,  je bent dus ook van plan om een bepaald bedrag over te maken, maar je hebt wel eens gehoord dat je over een schenking belasting moet gaan betalen. Maar je hebt eigenlijk geen idee hoe dat in elkaar zit. Over welk bedrag betaal je belasting? Hoort er ook rente bij? Allemaal vragen die door je hoofd gaan en waar je graag antwoorden op wilt hebben.

Wanneer je een schenking aan je kind(eren) wilt doen, moet je het altijd bij de belasting aangeven. Zij bepalen vervolgens of erover het bedrag belasting moet worden betaald. Elk jaar is er een belastingvrij maximaal bedrag wat je kunt schenken. Elk jaar is het bedrag ook anders. Dit jaar ligt het bedrag op € 5.304,- per kind.  Ga je over dat bedrag, dan betaal je 10% schenkbelasting tot 121,903 euro. Ga je over dit bedrag, dan betaalt je kind 20% schenkbelasting.

Eenmalig mag jij je kind (Tussen de 18 en 40 jaar) een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit jaar ligt het bedrag op € 25,449,- . En dat kan groeien tot en met € 53,016,- . Als jij schriftelijk kan bewijzen dat je het bedrag voor je studie gebruikt en/of voor een woning om het te verbeteren of om de hypotheek af te lossen.

Als ontvanger ben jij altijd diegene die belasting betaalt. Tenzij je minderjarig bent, dan betaalt de schenker de schenkbelasting. En tenzij de schenking ‘vrij van recht’ is, in dat geval betaalt de schenker ook de belasting.

Een alternatieve manier van belastingvrij schenken, is door te schenken op papier. Dat houdt dus in dat de schenker geen geld overmaakt. Het geld blijft dus van de schenker. De ontvanger kan het geld krijgen als de schenker overlijdt. Door te schenken op papier, wordt je vermogen op papier kleiner (terwijl je nog over het geld beschikt). Nadat je overlijdt, betaalt de ontvanger minder erfbelasting. Omdat het totale schenkgeld wordt afgetrokken van het nalatenschap. Om te schenken op papier moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd.
  • Er moet jaarlijks 6% rente worden betaald door u aan uw kind.
  • Het kind geeft de schenking aan in box 3 voor de Inkomstenbelasting, u geeft in box 3 een schuld op.

 

 

Lees Verder

Gevangen in het buitenland

Gepost door Admin
op 17 december 2016
Reacties staat uit voor Gevangen in het buitenland

Vorig jaar is een Nederlandse man (Johan van Laarhoven) opgepakt en veroordeeld voor het witwassen van miljoenen euro’s drugsgeld dat hij met vier coffeeshops in Den Bosch en Tilburg heeft verdiend. Hij is door de rechtbank in Bangkok veroordeeld tot 103 jaar cel. Van die straf moet hij twintig jaar uitzitten. Volgens zijn advocaat is hij voor 43 gevallen van witwassen veroordeeld. De hoofdofficier van justitie in Breda noemt de uitspraak volledig begrijpelijk. ”Elk land heeft zijn eigen strafrechtelijke regels en merites en of die in dit geval een te zware straf hebben opgeleverd, daar wil ik me niet over uitlaten” aldus de hoofdofficier.

Broer van Laarhoven: “Het is schandalig dat de Thaise rechtbank op geen enkele manier rekening heeft gehouden met al het bewijsmateriaal dat onze advocaten hebben ingebracht. Daaruit blijkt dat over elke euro die in de coffeeshops in Nederland is verdiend keurig belasting is betaald. Hij kon in Nederland niet strafrechtelijk worden aangepakt en daarom is hij nu verkapt uitgeleverd aan Thailand. Mijn broer voelt zich ontzettend in de steek gelaten door de Nederlandse politiek en de media.”

”De Europese variant op drugsbaron Pablo Escobar”, zo werd van Laarhoven neergezet door de Thaise pers. Na het rechtshulpverzoek werd Van Laarhoven vorig jaar meteen in een Thaise cel gezet en begonnen ze een eigen onderzoek. Volgens de broer van Van Laarhoven komt de straf in de praktijk neer op de doodstraf. Johan van Laarhoven is meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen voor gezondheidsproblemen. Hij zit waarschijnlijk in een groepscel met 50 andere gevangenen.

Lees Verder

5000 euro boete geëist tegen Wilders

Gepost door Admin
op 18 november 2016
Reacties staat uit voor 5000 euro boete geëist tegen Wilders

Op 19 maart 2014, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, vroeg Wilders zijn aanhangers in een Haags café of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek begon volop ‘minder’ te roepen. Wilders antwoordde: ”Nou dan gaan we dat regelen”. Volgens het Openbaar Ministerie was dat een belediging van een groep mensen op grond van ras. Door deze uitspraak kwamen er ruim 6400 aangiften binnen vanuit het hele land. ”Politici mogen ver gaan in hun uitspraken, maar er moet een grens zijn” aldus het Openbaar Ministerie.

Tijdens de zesde dag van het proces is bekendgemaakt dat de PVV-leider een boete van 5000 euro moet betalen voor het beledigen van Marokkanen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Volgens het Openbaar Ministerie is een hoge geldboete nodig ”om recht te doen aan het vooropgezette plan van maximaal bereik” door Geert Wilders. De advocaat van Wilders en Wilders zelf waren niet aanwezig tijdens het proces. Wilders heeft zijn uitspraak nog geprobeerd te nuanceren. Wilders zei dat hij criminele Marokkanen had bedoeld met zijn uitspraken.

Wilders reageerde op Twitter: ”Een strafeis voor het stellen van een vraag over een van de grootste problemen van Nederland. Waanzin. Ik zal me er helemaal niets van aantrekken”.

Lees Verder