Arbitrage

In het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een procedure voor de rechter. Arbitrage is particuliere rechtspraak buiten de gewone rechter om. Bij schriftelijke overeenkomst kunnen de partijen hun meningsverschillen aan de arbitrage voorleggen. Bij arbitrage leggen de partijen het probleem voor aan een of meer arbiters die daarover een oordeel geven. Deze beslissing wordt vastgelegd als een beslissende uitspraak voor de partijen.

Arbiters zijn verplicht om in alle gevallen rekening te houden met de gewoonten van het bedrijf. De arbiters behandelen het probleem op een manier die lijkt op die van de rechter. Advocaten kunnen je hierbij te hulp staan in zowel het adviseren als begeleiden bij het opstellen van een verweer bij de arbiters. Bij een paar arbitragecommissies is hoger beroep mogelijk is. Als dit niet mogelijk is kunnen de partijen naar de rechter stappen en vragen om de uitspraak van de arbitragecommissie te vernietigen.

Het enige nadeel van arbiters in  plaats van de rechter is dat de partijen de kosten voor de arbiters moeten betalen. De staat betaalt namelijk het inkomen van de rechter. Een voordeel van arbitrage is dat het proces sneller verloopt dan bij een rechter. Een ander voordeel is het feit dat het arbitraal vonnis niet openbaar is. Bij de rechter is dat wel het geval. Soms worden de kosten gelijk verdeeld tussen de betrokken partijen maar meestal moet de verliezende partij de kosten op zich nemen. Door dit systeem van de kostenverdeling zullen mensen niet zo maar een arbitraal geding beginnen omdat er dan een kans is dat er hoge rekeningen moeten worden betaald.

 

Scroll naar boven