Informatie

BANNER2


Wat is een advocaat?

Een advocaat vertegenwoordigt cliënten in criminele of civiele rechtszaken en andere rechtelijke vervolgingen, stelt wettelijke documenten op en regelt of adviseert cliënten bij wettelijke transacties. Een advocaat is dus anders dan een notaris, die onpartijdig te werk gaat en beide belangen voorop stelt. Een advocaat heeft maar belang bij één partij.

Een advocaat heeft de volgende taken

  • Adviseert cliënten juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid, wettelijke rechten en plichten of de wenselijkheid van het aanspannen van of verdedigen tegen een wettelijke aanklacht.
  • Onderzoekt juridische om te bepalen of het aanspannen van (of het verdedigen tegen) een juridische aanklacht aan te raden is.
  • Formuleert juridische adviezen voor particulieren en bedrijven op basis van het bestuderen en interpreteren van wetten, regelgeving en jurisprudentie.
  • Stelt juridische documenten en certificaten op die nodig zijn voor het doorlopen van de gerechtelijke procedures.
  • Presenteert (samenvattingen van) rechtszaken aan relevante personen, zoals bijv. rechters en/of juryleden.
  • Evalueert bevindingen en ontwikkelt strategieën en argumenten ter voorbereiding op een rechtszaak.
  • Overlegt met cliënten over de procedure in een rechtszaak.
  • Verzamelt bewijslast om de verdediging op te bouwen of om juridische acties te ondernemen, bijv. d.m.v. het ondervragen van cliënten en getuigen, om de feiten in de zaak vast te stellen.
  • Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
  • Ondersteunt cliënten nadat het vonnis is geveld.

Hoe wordt je een advocaat?

Advocaat worden doe en ben je niet zomaar. Om in Nederland advocaat te zijn moet je een universitaire opleiding hebben gedaan en je moet beëdigt worden bij een rechtbank.Voor een eerste periode van 3 jaar, mag je dit niet zelfstandig uitoefenen. Dit mag alleen als stagiair onder begeleiding van een ervaren advocaat. De laatste jaren ben je niet de enige die interesse toont in het beroep. Rechten studies zijn erg populair geworden en de aantallen advocaten zijn enorm gestegen door de jaren heen.

Wat zijn de rechten en plichten als advocaat

Allereerst is een advocaat in Nederland verplicht om lid te zijn van de  Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA). De NOVA is bevoegd in regels op te stellen aan het uit oefenen van het beroep van advocaat. Hierbij moet je denken aan financiële regels, gedragsregels en de verplichte beroepsverzekering. Ook ben je als advocaat verplicht om jezelf jaarlijks bij te scholen. Bij overtreding van de opgestelde regels kan je zelfs uit je beroep worden gezet en mag je het beroep advocaat nooit meer uitoefenen. Een advocaat heeft net als een dokter en een notaris een wettelijk beroepsgeheim. Onder bepaalde omstandigheden kan de advocaat dus niet worden gedwongen om te getuigen.

Externe links

Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA)
Orde van Vlaamse balies
Orde van Franstalige en Duitstalige balies van België
Nederlandse advocatenwet
Stichting De Beste Advocaat

Scroll naar boven